Bine aţi venit la Martin Rose Romania S.R.L.!

Companie specializată în proiectarea şi construcţia liniilor de tramvai, troleibuz şi cale ferată

icon DESPRE NOI

MARTIN ROSE ROMANIA are ca domeniu principal de activitate lucrările de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane. În ultimii 15 ani, ne-am specializat în proiectarea şi construcţia liniilor de tramvai şi troleibuz, devenind în scurt timp lider naţional al acestui domeniu.

Având sediul social în Municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 57 şi baza de producţie în Comuna Giroc, deţinem cele mai moderne echipamente şi utilaje pentru realizarea lucrărilor complexe de linii de tramvai, troleibuz şi cale ferată.

Dispunem de personal instruit şi motivat, cu experienţă vastă în proiectarea, managementul şi execuţia lucrărilor de construcţii căi ferate şi linii de troleibuz, având capacitatea de a derula un proiect de la stadiul de idee a clientului la proiectarea şi implementarea completă a acestuia.

În baza experienţei acumulate şi a cooperării cu parteneri externi consacraţi, realizăm o selecţie exigentă a echipamentelor şi materialelor pentru lucrările noastre, asigurând îndeplinirea celor mai exigente standarde şi prescripţii tehnice.


icon TEHNOLOGIA

Lucrările proiectate şi executate de către noi se bazează pe cele mai noi tehnologii din domeniul nostru de activitate.

Suntem în permanenţă preocupaţi să îmbunătăţim soluţiile propuse prin proiectele noastre, plecând de la sistemele existente deja pe piaţa de profil, pe care le dezvoltăm prin prisma feedback-ului primit de la specialiştii noştri care coordonează şi urmăresc lucrările pe şantier.

Astfel, de-a lungul activităţii noastre am conceput, dezvoltat şi implementat, în funcţie de particularităţile solicitate de către beneficiarii noştri, o serie de tehnologii proprii de execuţie care ne permit să construim mai sigur, mai durabil şi mai repede, acestea fiind atuurile noastre prin care am devenit constructorul care a executat în ultimii 15 ani, cea mai mare lungime de cale de tramvai din România (peste 75 de km) şi am amenajat peste 35 de intersecíi cu aparate de cale complet automatizate şi dotate cu sisteme de încălzire.

În ceea ce priveşte proiectarea liniilor de tramvai, am conceput un sistem propriu de prindere elastică directă a şinelor de tramvai pe traverse metalice cu armătură văzută.

Fig1

Acest sistem a fost utilizat cu succes de către noi începând cu anul 2009 la modernizarea liniilor de tramvai din Municipiul Iaşi, pe o lungime totală executată de peste 23 km cale de tramvai. Liniile de tramvai executate cu acest sistem se află şi în prezent în exploatare, având o comportare foarte bună.

Tehnologiile de execuţie aplicate de către noi, sunt agrementate tehnic AFER şi respectă standardele de calitate europene (vezi Certificări)


PORTOFOLIU
icon LUCRĂRI EXECUTATE

În ultimii 10 ani, am executat 76,3 km de linii de tramvai din care 26,84 km cale au fost proiectaţi de către noi, implementând sisteme de prindere a şinei de concepţie proprie. Am executat şi proiectat lucrări, după cum urmează:

1. Execuţie lucrări: construcţia completă a 40 km linii de tramvai în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara”.
Mai mult
2. Proiectare şi execuţie lucrări: construcţia completă a 7,1 km linii de tramvai în cadrul proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe Şos. Mihai Bravu de la Bucur Obor la Calea Vitan (fără pasajele Obor şi Muncii)”.
Mai mult
3. Proiectare şi execuţie lucrări: construcţia completă a 18,75 km linii de tramvai în cadrul proiectului „Proiectul de Infrastructură Urbană Iaşi".
Mai mult
4. Proiectare şi execuţie lucrări: construcţia completă a 0,99 km linii de tramvai pentru accesul turistic la Mănăstirea Golia în cadrul proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului Monument istoric - Mănăstirea Golia - INFRASTRUCTURA DE ACCES - CALE DE RULARE TRAMVAI”.
Mai mult
5. Execuţie lucrări: construcţia completă a 3,629 km linii de tramvai în cadrul proiectului „Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi”.
Mai mult
6. Execuţie lucrări: construcţia completă a 5,85 km linii de tramvai în cadrul proiectului „Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare - etapa II: Str. A. Popescu - Bucla Sud”.
Mai mult
7. Execuţie lucrări: construcţia completă a 7,45 km linii de troleibuz noi în cadrul proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)”.
Mai mult
8. Execuţie lucrări: Execuţia liniei aeriene de contact pentru tramvaie cu lungimea de 15 km în cadrul proiectului „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”, proiect finanţat prin Fonduri Europene Nerambursabile POR 2007-2013.
Mai mult

icon LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE

În prezent, derulăm următoarele lucrări:

1. Execuţie lucrări de intretinere şi reparatie linii CF între staţiile Baru Mare şi Livezeni—Linia 116 Livezeni - Simeria.

CERTIFICĂRI

 • gallery
  AFER

  Tramvai

  gallery
  AFER

  CFR

 • AUTORIZĂRI / ATESTĂRI

  În domeniul transportului feroviar, deţinem Autorizaţii de furnizor feroviar şi Agremente tehnice feroviare emise de către Autoritatea Feroviară Română, pentru:

  - Proiectarea, construirea, modernizarea, întreţinerea şi repararea căilor de rulare pentru tramvaie;

  - Construcţii, reparaţii şi întreţinere linii de cale ferată;

  - Construcţii, reparaţii, consolidări şi întreţinere terasamente de cale ferată şi apărări de maluri;

  - Construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri cu specific feroviar şi instalaţii aferente;

  - Construcţii, reparaţii şi întreţinere lucrări de artă (poduri, podeţe, viaducte de cale ferată, ziduri de sprijin);

  - Construcţii, reparaţii şi întreţinere treceri la nivel cu calea ferată;

  - Construcţii, reparaţii şi întreţinere peroane, copertine, tunele pietonale şi rampe de încărcare-descărcare.

  De asemenea, MARTIN ROSE ROMANIA deţine un Certificat profesional acordat de Patronatul Societăţilor din Construcţii din România pentru confirmarea capacităţii tehnice şi profesionale şi certificarea calificării pentru execuţia de lucrări de construcţii în ţară şi străinătate echivalent european de categorie 7.

 • gallery
  CERTROM

  ISO

 • CALITATE / MEDIU / SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII

  Pentru a oferi o garanţie în plus a calităţii lucrărilor şi serviciilor executate de către noi, compania noastră a implementat şi menţine un Sistem Integrat de Management, în conformitate cu standardele impuse la nivel naţional şi internaţional.

  Deţinem certificat pentru:

  - Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001:2015;

  - Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:2015;

  - Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale conform OHSAS 18001:2008.


CONTACT
Ne puteţi găsi pe B-dul. Liviu Rebreanu nr. 57, Timişoara, Timiş, Clădirea Zimpex România.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contactaţi la:

icon 1 Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr. 57, Timişoara, Timiş, România;

icon 2 Tel.: +4 0256.303.004;

icon 2 Fax: +4 0256.303.005, +4 0372.001.978;

email E-mail: office@mrr-tsr.ro, martinrose5@yahoo.com

icon 3Google Maps


icon

Masterly Realized Railway